fbpx

ScrumPass Exam Tool – Hệ thống ôn tập và luyện thi chứng chỉ Agile Scrum

Quản lý rủi ro với Scrum

Việc phát triển sản phẩm trong một môi trường phức tạp luôn tiềm ẩn một số rủi ro do tính…

Agile và Scrum so với Waterfall: Agile thành công gấp 6 lần, giảm 1/4 chi phí và hoàn vốn nhanh hơn 10 lần!

Standish Group đã xác nhận sự thành công đáng kinh ngạc và tiết kiệm chi phí của Agile so với…

Lịch sử của Scrum

Việc triển khai Scrum đầy đủ đầu tiên xảy ra vào năm 1993 khi Jeff Sutherland, John Scumniotales và Jeff…

Một vài lời khuyên về teamwork và meetings trong Scrum

1. Tổ chức workshops với stakeholders để có tầm nhìn sản phẩm Product backlog là một trong những artifact quan…

Mô hình làm việc với nhiều nhóm Scrum

Scrum là một framework đơn giản để phát triển sản phẩm bằng cách tiếp cận theo kinh nghiệm, trong đó…