fbpx

Hướng dẫn Scrum Planning Poker

Hướng dẫn Scrum Planning Poker
25 Tháng Chín, 2021 Blog Kiến thức Scrum

Planning Poker là gì?

Planning Poker là một kỹ thuật lên kế hoạch và ước tính nhanh dựa trên sự đồng thuận. Tên gọi phỏng theo chơi bài poker vì những người tham gia sử dụng những lá bài.

Planning Poker hoạt động như thế nào?

Bước 1: Phát thẻ

Những người tham gia đều được phát một bộ bài giống hệt nhau, mỗi bộ có một số khác nhau. Trình tự được đề xuất bởi Mike Cohn của Mountain Goat Software, người đã phổ biến việc chơi Planning poker để phát triển nhanh nhẹn, là 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 và 100.

Các bộ bài có giới hạn, với số lần tăng vọt đáng kể, vì mục tiêu là để tất cả những người tham gia đạt được số lượng đồng thuận cho mỗi user story. Cung cấp cho người tham gia quá nhiều lựa chọn — ví dụ, mỗi số từ 1 đến 50 — sẽ làm cho quá trình không hiệu quả.

Bước 2: Đọc user story

Tiếp theo, PO sẽ đọc từng user story cho cả nhóm nghe.

Bước 3: Thảo luận

Sau khi mọi người đã nghe hết user story rồi, cả nhóm cùng thảo luận. Những người tham gia sẽ mô tả cách họ hình dung việc xử lý công việc, số lượng người mà họ ước tính sẽ tham gia, bộ kỹ năng nào sẽ được yêu cầu và nếu có bất kỳ trở ngại nào mà họ hình dung ra việc làm chậm tiến độ. Nhóm cũng sẽ sử dụng thời gian này để đặt câu hỏi về user story. Thành viên thảo luận về tính năng, đặt câu hỏi cho PO khi cần thiết.

Bước 4: Ước tính và chia sẻ

Khi tính năng đã được thảo luận đầy đủ, mỗi người ước tính sẽ chọn riêng một thẻ để đại diện cho ước tính của mình. Tất cả các thẻ sau đó được tiết lộ cùng một lúc.

Thẻ của người tham gia càng cao, người tham gia đó ước tính user story sẽ hoàn thành càng khó.

Bước 5: Làm việc hướng tới sự đồng thuận

Nếu tất cả những người tham gia tiết lộ cùng một thẻ, thì số đó sẽ trở thành đồng thuận. Nhóm có thể chuyển sang user story tiếp theo.

Nhưng nếu các thẻ khác nhau, thì nhóm tiếp tục thảo luận về user story. Những người có ước tính cao hơn (hoặc thấp hơn) so với phần còn lại của nhóm sẽ giải thích lý do của họ và cố gắng thuyết phục đồng nghiệp theo họ.

Khi nhóm đã kết thúc vòng thảo luận mới này, mọi người sẽ xem lại các thẻ của mình một lần nữa và giữ nguyên lựa chọn trước đó hoặc chọn một bài mới. Tất cả những người tham gia sẽ lại tiết lộ thẻ của họ cùng một lúc. Quá trình Planning poker được lặp lại cho đến khi đạt được sự đồng thuận hoặc cho đến khi những người ước tính quyết định rằng việc Planning và ước tính nhanh cho một mục cụ thể cần được hoãn lại cho đến khi có thêm thông tin.

Lợi ích của Planning Poker là gì ?

1. Khung trò chơi khuyến khích sự hợp tác và xây dựng nhóm.

2. Yêu cầu sự đồng thuận trong nhóm, thay vì để một người ra ước tính,

3. Trò chuyện có thể khám phá những hiểu biết sâu sắc có giá trị từ các thành viên trong nhóm, để chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của họ.

4. Thông qua thảo luận về từng user story của người dùng, sớm đưa ra các vấn đề trong sản phẩm.

Mẹo Planning chơi Poker trong Scrum

Các mẹo sau đây giúp các nhóm đối phó với những thách thức thường gặp khi Planning chơi poker trong Scrum:

• Giữ cho các cuộc thảo luận hiệu quả: Đồng hồ hẹn giờ cát là một công cụ hữu ích được sử dụng để dạy các nhóm cách ước tính nhanh hơn. Để sử dụng bộ hẹn giờ, bộ hẹn giờ được đặt khi ai đó trong nhóm bắt đầu. Khi hết cát, vòng kế hoạch chơi bài poker tiếp theo sẽ được chơi.

• Chia thành các phiên nhỏ hơn: Bất cứ khi nào có thể, là lý tưởng để chia một nhóm lớn hơn thành các nhóm nhỏ hơn. Đây là một lựa chọn tốt cho các phiên chạy khi có nhiều user story được ước tính; thường xảy ra khi bắt đầu một sản phẩm mới.

• Khi nào chơi: Thông thường, các đội ước tính cần chơi bài xì phé Planning vào hai trường hợp khác nhau: trong lần lặp đầu tiên trước khi sản phẩm bắt đầu và khi user story mới được xác định trong một lần lặp liên tục.

Đặt mua bộ bài Scrum Planning Poker ngay tại đây:
https://shopee.vn/B%E1%BB%99-b%C3%A0i-Scrum-Planning-Poker-Retrospective-i.67071795.3021951472?sp_atk=0f1b4618-ddd3-4da0-90f2-5de1dc92726d