fbpx

Scrum phân tán (phần 2)

Scrum phân tán (phần 2)

Cách xây dựng nhóm scrum từ xa thành công
Một nhóm scrum từ xa nên theo sát những cốt lõi về giao tiếp rõ ràng, minh bạch và cống hiến để cải tiến liên tục. Thành công của một nhóm từ xa phụ thuộc vào sự tin tưởng, giao tiếp và cộng tác lẫn nhau.

Một nhóm scrum phân tán có thể được hưởng lợi từ một kế hoạch truyền thông vững chắc bao gồm:

Thỏa thuận làm việc từ xa
Một cách để liên hệ với các thành viên khác trong nhóm khi có các câu hỏi
Thiết lập về cách tổ chức các cuộc họp
Cách các thành viên trong nhóm thông báo khả năng của họ
Công cụ cộng tác
Các công cụ cộng tác hiệu quả là điều cần thiết cho tất cả các hình thức làm việc từ xa. Các nhóm Agile sử dụng các công cụ lập kế hoạch để thu thập các stories, báo cáo và quản lý các vấn đề cũng như để theo dõi tiến độ và chất lượng.

Các nhóm phân tán nên có một loại công cụ bảng trắng ảo cung cấp khả năng hiển thị các bước và quy trình của dự án, công cụ này sẽ:

Tất cả các thành viên trong nhóm đều có thể truy cập được
Cho phép cộng tác, chia sẻ và thông báo cho các thành viên trong nhóm
Tập hợp các thông tin có liên quan

Điều quan trọng đối với các nhóm ở xa là phải xây dựng một nền văn hóa phát triển thống nhất bằng cách:

Trao đổi thông tin
Giảm thiểu xung đột trong việc thiết lập môi trường phát triển
Xác định rõ ràng định nghĩa của hoàn thành
Tạo hướng dẫn để gửi báo cáo lỗi hiệu quả
Các cuộc họp Daily Scrum
Các bản tóm tắt hàng ngày là một phần thiết yếu của scrum và thậm chí còn quan trọng hơn đối với một nhóm scrum phân tán. Các cuộc họp nhóm ngắn, hàng ngày này giúp cho một nhóm phân tán giúp tập trung, cộng tác, giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Nếu một nhóm được phân bổ ở các múi giờ hoặc khu vực địa lý khác nhau, điều quan trọng là phải lên lịch thường xuyên.

Tự tổ chức
Mặc dù Agile thúc đẩy tính tự lập và tính tổ chức, nhưng điều đặc biệt quan trọng là các thành viên trong nhóm ở xa phải nắm quyền làm chủ công việc và mở rộng công việc đó cho toàn bộ nhóm.. Bạn có thể cung cấp khả năng hiển thị bằng cách ghi lại các kỳ vọng trên 1 trang và đồng ý cách quy trách nhiệm cho từng thành viên.

Trong một tổ chức toàn cầu có nhiều văn phòng ở các địa điểm khác nhau, hầu hết các nhóm đều được phân bổ. Ngay cả khi chỉ có một thành viên trong nhóm ở xa, nhóm nên áp dụng các nguyên tắc từ xa để chia sẻ công việc giữa các địa điểm, giao tiếp hiệu quả và duy trì văn hóa thành công trong toàn tổ chức.

Khi các nhóm và nơi làm việc phân tán phát triển, điều quan trọng là phải có các phương pháp, quy trình, công cụ và cách làm việc từ xa rõ ràng và ngắn gọn. Điều này có thể đến từ việc áp dụng các phương pháp nhanh nhẹn như scrum, SAFe, LeSS hoặc bất cứ điều gì phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Đối với các nhóm từ xa, Jira Software có thể trợ giúp lập kế hoạch, quản lý và theo dõi dự án bằng cách cung cấp khả năng hiển thị cho tất cả các thành viên trong nhóm. Trello giúp các nhóm xây dựng các Sprint, cung cấp khả năng hiển thị về trạng thái dự án, chỉ định các thành viên trong nhóm và tiến hành các dự án về phía trước. Nhóm Scrum cũng có thể tận dụng Confluence cho các yêu cầu.

Tags: Scrum Team
Share: