fbpx

Các thước đo Scrum (Scrum metrics)

Các thước đo Scrum (Scrum metrics)

Thước đo scrum là gì?

Các thước đo Scrum là các điểm dữ liệu cụ thể mà nhóm scrum theo dõi và sử dụng để cải thiện hiệu quả và hiệu quả. Khi được xác định, hiểu và triển khai, các thước đo scrum có thể trở thành thông tin chi tiết giúp hướng dẫn và cải thiện hành trình nhanh nhẹn của nhóm.

Các nhóm Scrum sử dụng các thước đo để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định và trở nên hiệu quả hơn trong việc lập kế hoạch và thực hiện. Chúng cũng có thể được sử dụng để thiết lập đường cơ sở về hiện trạng và thiết lập các mục tiêu mục tiêu và kế hoạch cải tiến. Khi làm như vậy, không có thước đo tiêu chuẩn công nghiệp nào để so sánh tất cả mọi người. Điều này là do so sánh các điểm dữ liệu trong trường hợp không có ngữ cảnh giống nhau. Mỗi nhóm đều là duy nhất – họ có thể khác nhau về quy mô, công nghệ được sử dụng, loại công việc họ làm, v.v.

Mỗi nhóm phải đồng ý về một tập hợp các chỉ số để theo dõi và xác định cách sử dụng chúng. Đây không phải là nỗ lực của cá nhân và không phải là thứ mà lãnh đạo hoặc quản lý có thể xác định và thực thi thay mặt cho các nhóm.

Tại sao cần thước đo Scrum?

Các thước đo Scrum có thể giúp các nhóm thiết lập các điểm chuẩn và định hướng cho công việc. Vì lý do này, chúng rất hữu ích cho các nhóm đã thành lập và mới.

Theo dõi các Shỉ số scrum cũng giúp mang lại khả năng hiển thị ở nhiều khía cạnh khác nhau về hiệu quả của nhóm, cho dù đó là tốc độ, năng lực, khả năng dự đoán trong phân phối hay chất lượng của sản phẩm. Các chỉ số chính có thể nâng cao nhận thức về hiệu suất của nhóm và thúc đẩy hành động để thay đổi và cải thiện. Thêm vào đó, họ thậm chí có thể giúp đánh giá mức độ hạnh phúc và sự hài lòng của nhóm theo thời gian.

Các thước đo Scrum có thể được sử dụng làm KPI không?

Có và không. Các thước đo Scrum có thể được sử dụng để thiết lập các chỉ số hiệu suất chính (KPI), nhưng nó phụ thuộc vào loại và phạm vi công việc. Chỉ riêng các chỉ số Scrum không thể đo lường giá trị của khách hàng hoặc cho thấy nhóm thậm chí có phân phối đúng thứ hay không. Đối với một nhóm Agile, KPI cuối cùng phải cho thấy nhóm hỗ trợ các ưu tiên của công ty tốt như thế nào.

Khi đo lường hiệu quả hoạt động của nhóm scrum, các chỉ số khác ngoài scrum phải được xem xét, bao gồm:

Lợi tức đầu tư (ROI) cho một doanh nghiệp – Các công ty đo lường điều này theo nhiều cách tùy thuộc vào các mục tiêu, bao gồm tăng trưởng doanh thu, doanh thu hoạt động hàng tháng (MAU), v.v.
Mức độ hài lòng của khách hàng – Các chỉ số khảo sát như: Điểm khuyến mại ròng (NPS) và điểm hài lòng của khách hàng (CSAT) có thể giúp theo dõi sự thành công của một dự án. Các chỉ số nhất quán về mức độ hài lòng của khách hàng cho mọi bản phát hành rất quan trọng để thể hiện giá trị của nhóm scrum đối với khách hàng.
Sự hài lòng của nhóm – Chỉ bằng cách hỏi nhóm của bạn về mức độ động lực của họ với dự án và mức độ tương tác với nhóm, bạn có thể nắm bắt được các vấn đề như doanh thu, sự hao mòn và các nhà phát triển không hài lòng.

Những thước đo chính

Team velocity

Mức độ mà một nhóm có thể cam kết cho một sprint về cơ bản phụ thuộc vào tốc độ, hoặc mức độ công việc mà nhóm có thể hoàn thành trong một thời gian nhất định, cũng như năng lực hoặc mức độ sẵn sàng của nhóm. Biểu đồ velocity cho biết lượng giá trị được phân phối trong Sprint. Điều này giúp dự đoán khối lượng công việc mà một nhóm có thể thực hiện cho các Sprint trong tương lai. Lư ý rằng chỉ có thể hiểu được vận tốc của một đội sau khi chạy một vài Sprint cùng nhau. Theo thời gian, vận tốc sẽ ổn định do nhóm làm việc cùng nhau.

Sau đây là một ví dụ về biểu đồ vận tốc với (1) thống kê ước tính dựa trênstory points, (2) cam kết, là ước tính của tất cả các issue trong Sprint, (3) ước tính đã hoàn thành và (4) Sprint đã hoàn thành.

Velocity chart infographic

Khả năng của nhóm

Số lượng công việc mà một nhóm có thể hoàn thành trong một sprint dựa trên năng lực và khả năng sẵn sàng của nhóm. Tốc độ ổn định sẽ không có ý nghĩa gì nếu một nửa nhóm của bạn đi nghỉ. Một cách để lập kế hoạch capacity là tập hợp khả năng sẵn sàng của mỗi thành viên trong nhóm một vài lần Sprint và cộng tổng để có được phần trăm tổng công suất. Vì những thay đổi hoặc trường hợp khẩn cấp vào phút chót có thể xảy ra với bất kỳ ai, nên bạn cũng nên để lại khoảng đệm 10% trong cam kết Sprint của mình để tránh giao quá nhiều.

Sprint burndown

Để hiểu rõ hơn về tiến độ của một nhóm, nhóm của bạn nên đánh giá nhanh về sprint bằng biểu đồ burndown. Biểu đồ này theo dõi việc hoàn thành công việc trong suốt sprint. Nó làm như vậy bằng cách so sánh thời gian và khối lượng công việc phải hoàn thành, được đo bằng points. Nó giúp dự đoán khả năng hoàn thành công việc của một nhóm trong thời gian được chỉ định và giúp theo dõi hoạt động. Nếu biểu đồ hiệu suất giảm mạnh, nó có thể liên quan đến ước tính công việc không chính xác. Sau đây là ví dụ, với (1) thống kê ước tính, (2) tổng khối lượng công việc còn lại trong sprint và (3) ước tính về vị trí mà nhóm của bạn sẽ đạt được.

Sprint burndown chart infographic

Kết

Mục đích của Scrum là giúp các nhóm làm việc tốt hơn và mục đích của Scrum metrics là giúp các nhóm đảm bảo rằng Scrum đang hoạt động tốt. Khi áp dụng các Scrum metrics, một nhóm không nên cảm thấy đây là gánh nặng. Các chỉ số chỉ là một phần trong việc xây dựng văn hóa của một đội. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc định lượng về hiệu suất của nhóm và cung cấp các mục tiêu có thể đo lường được cho nhóm. Mặc dù chúng quan trọng, nhưng đừng để bị ám ảnh.

Share: