fbpx

Chưa phân loại

Kanban là gì? Các nguyên tắc trong Kanban

Kanban là một phương pháp quản lý trực quan giúp tối ưu hóa luồng công việc, tăng hiệu quả và hạn chế lãng phí. . Bảng này hiển thị các hạng mục công việc trong từng giai đoạn của quá trình sản xuất. Nó được phát triển bởi kỹ sư người Nhật Taiichi Ohno tại Toyota vào những năm 1940 để cải thiện quy trình sản xuất.

Bước 1: Sử dụng bút Pernament và thước để kẻ Kanban Board hoặc Scrum Board Lưu ý: Bút khó xóa,…

Scrum of Scrum

Trong hàng chục năm, Scrum Guide đã giúp các đội nhóm và công ty giảy quyết các vấn đề về Scrum. Tuy…