fbpx

Scrum of Scrum

Scrum of Scrum

Trong hàng chục năm, Scrum Guide đã giúp các đội nhóm và công ty giảy quyết các vấn đề về Scrum. Tuy nhiên, Scaling scrum vượt ra ngoài khuôn khổ của một đội nhóm và cần một cách tiếp cận khác. Để làm được điều này, Scrum of Scrums được ra đời.

Scrum of Scrums là gì?

Scrum of Scrums là một kỹ thuật cung cấp một cách để kết nối nhiều nhóm làm việc cùng nhau để đưa ra các giải pháp phức tạp. Kỹ thuật này giúp các nhóm phát triển và cung cấp các sản phẩm phức tạp thông qua tính minh bạch, kiểm tra và thích ứng trên quy mô lớn. Nó đặc biệt thành công khi tất cả các thành viên nhóm scrum có hiệu suất cao làm việc hướng tới một mục tiêu chung, có sự tin tưởng, tôn trọng và hoàn toàn phù hợp.

Quy mô nhóm càng lớn, các đường truyền thông tin giữa các thành viên trong nhóm càng lớn, khiến việc tạo dựng niềm tin và mục đích chung càng khó khăn hơn.

Do đó, chia một nhóm rất lớn thành hai hoặc ba nhóm nhỏ hơn có thể giúp phát triển các mối quan hệ cá nhân và duy trì kết quả mong muốn.

Hãy cẩn thận khi chia đội! Điều quan trọng là phải cân bằng các kỹ năng giữa các nhóm và chia nhỏ các nhiệm vụ công việc một cách cẩn thận (có thể xảy ra tình trạng phụ thuộc và các nút thắt cổ chai mới và làm chậm quá trình phát triển). Khi nhiều nhóm được tạo ra để thực hiện một mục tiêu chung, cần có sự phối hợp. Điều này sinh ra nhu cầu về Scrum of Scrums.

Mục đích của Scrum of Scrums

So với cấu trúc phân cấp tổ chức điển hình hoặc các nhóm dựa trên dự án, các cấu trúc nhóm liên kết này làm giảm các đường dẫn giao tiếp, mục đích là để điều phối các nhóm nhỏ hơn, độc lập. Các nhóm áp dụng Scrum of Scrums không chỉ điều phối việc phân phối mà còn đảm bảo sản phẩm được tích hợp đầy đủ vào cuối mỗi sprint. Do đó, Scrum of Scrums hoạt động như một nhóm phát triển mang lại giá trị cho khách hàng.

Các tổ chức thường sử dụng cách tiếp cận này như một bước đầu tiên để mở rộng quy mô linh hoạt và tổ chức phân phối các sản phẩm lớn hơn và phức tạp.

Cấu trúc Scrum of Scrums  

Nhóm Scrum of Scrums mới được thành lập áp dụng các practice tham gia vào các sự kiện giống nhau và có các vai trò giống như nhóm Scrum. Để cung cấp một sản phẩm tích hợp, có khả năng realease vào cuối mỗi Sprint, có thể cần phải có các vai trò bổ sung, chẳng hạn như Software Architect hoặc người QA leader.

Ví dụ, có vai trò Product Owner chính (Chief PO). Chief PO chịu trách nhiệm giám sát nhóm PO và giúp định hướng tầm nhìn bao quát về sản phẩm. Vai trò này không cần phải được thực hiện bởi một người toàn thời gian.

Một vai trò mới khác là Scrum of Scrum Master, người sẽ tập trung vào tiến độ và các trở ngại mà các nhóm khác có thể gặp phải, tạo điều kiện hoặc loại bỏ những trở ngại và liên tục nâng cao hiệu quả của Scrum of Scrums.

Những vai trò mới này sử dụng 15 phút hàng ngày để sắp xếp buổi gặp mặt, cải thiện và giải quyết các trở ngại. Đại diện của mỗi nhóm hoặc PO nên thảo luận về những trở ngại của nhóm, rủi ro trong việc đạt được Sprint Goal hoặc sự phụ thuộc vào các nhóm khác, sau đó là những cải tiến có thể được các nhóm khác tận dụng.

Kết luận

Scrum of Scrums được sử dụng rộng rãi và là một cách quan trọng để mở rộng scrum. Điều kiện tiên quyết quan trọng để mở rộng quy mô là bố trí đúng thành phần nhóm và cung cấp cho nhóm đủ thời gian và không gian để phát triển thông qua các giai đoạn của mô hình phát triển nhóm.