fbpx

ScrumPass Exam Tool – Hệ thống ôn tập và luyện thi chứng chỉ Agile Scrum

Quản lý dự án tam giác sắt và Agile

Tam giác sắt truyền thống Quản lý dự án tam giác sắt có những ràng buộc được coi là “sắt”…

Lập kế hoạch hàng quý Agile

Tìm hiểu cách xây dựng phần mềm tuyệt vời bằng cách lập kế hoạch Agile dài hạn Cách lập kế…

OKRs: mục tiêu và kết quả

Khi bạn muốn đạt được điều gì đó, bất cứ điều gì, mong muốn của bạn đều dựa trên một…

Mở rộng quy mô Agile

Các nhóm phát triển phần mềm đã chứng minh rằng việc triển khai các Agile framework như scrum và kanban,…

Quản lý danh mục đầu tư theo Agile& Lean (Porfolio)

Tóm tắt: Quản lý danh mục đầu tư theo Agile là một cách tiếp cận nhanh để quản lý danh…

Quản lý sản phẩm là gì?

Quản lý sản phẩm là một chức năng tổ chức vòng đời của sản phẩm – từ phát triển đến…

Quản lý chương trình và quản lý dự án

Các chương trình và dự án là trọng tâm của kinh doanh. Trong khi các dự án giống như những…

Story points và ước tính

Ước tính tốt giúp Product Owner tối ưu hóa hiệu quả. Đó là lý do tại sao nó rất quan…

Bước 1: Sử dụng bút Pernament và thước để kẻ Kanban Board hoặc Scrum Board Lưu ý: Bút khó xóa,…

Kanban vs. Scrum

Khám phá những điều yếu tố khi chọn giữa scrum hoặc kanban và những việc cần làm nếu bạn không…