fbpx

Spike trong Scrum? Lợi ích & cách thực hiện

Spike trong Scrum? Lợi ích & cách thực hiện

Trong khuôn khổ của quản lý dự án phần mềm sử dụng phương pháp linh hoạt, Spike trong Scrum là một khái niệm quan trọng được sử dụng để giải quyết các vấn đề và thách thức không chắc chắn mà đội ngũ phát triển có thể gặp phải. Đây là một bài viết chi tiết về Spike trong Scrum, giúp hiểu rõ hơn về định nghĩa, cách sử dụng, thời điểm áp dụng, và đối tượng sử dụng.

Định Nghĩa Spike trong Scrum

Spike là một phát minh của Extreme Programming (XP), là một loại câu chuyện đặc biệt của người dùng được sử dụng đặc biệt là trong Scrum, nhằm mục đích thu thập thông tin, giải quyết vấn đề hoặc giảm thiểu rủi ro thông qua việc thử nghiệm và nghiên cứu. Spike thường được sử dụng để khám phá các giải pháp kỹ thuật, hiểu biết sâu sắc hơn về yêu cầu, hoặc cung cấp ước lượng chính xác hơn cho các công việc phức tạp.

Khi Nào Sử Dụng Spike

Spike thường được sử dụng khi đội ngũ phát triển đối mặt với các vấn đề không chắc chắn hoặc khi cần khám phá một công nghệ mới. Một số trường hợp cụ thể bao gồm:

 • Khi công nghệ mới chưa được hiểu rõ.
 • Khi có rủi ro kỹ thuật cao với một user story cụ thể.
 • Khi cần ước lượng chính xác hơn cho một công việc phức tạp.
 • Đề bài từ Product Owner đưa ra chưa đầy đủ thông tin hoặc thông tin còn mơ hồ.

Phân loại và cách sử dụng Spike


Trong Scrum, Spike được phân thành ba loại:
 • Technical Spikes: khi nhóm phát triển cần có nhiều thông tin hơn về tùy chọn kỹ thuật, tác động của công nghệ mới. 
 • Functional Spikes: khi nhóm phát triển đánh giá tác động của các chức năng mới đối với giải pháp/hoặc mức độ phù hợp của tính năng với sản phẩm và nhu cầu kinh doanh.
 • Risk-based Spikes: khi nhóm phát triển muốn đánh giá tác động hoặc khả năng xảy ra của rủi ro đối với sản phẩm, dự án.

Ví dụ cụ thể Spike: Development team thực hiện một Spike kỹ thuật để đánh giá khả năng tích hợp một API từ bên thứ ba vào sản phẩm của họ. Điều này bao gồm việc thử nghiệm các cuộc gọi API cụ thể, đánh giá tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp, và cuối cùng là xác định liệu API có đáp ứng được yêu cầu của dự án về tính năng và hiệu suất hay không.

Spike được thực hiện thông qua việc cài đặt một thời gian biểu cố định (timebox) trong đó đội ngũ sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và thử nghiệm. Quá trình này bao gồm:

 • Xác định mục tiêu cụ thể cho Spike.
 • Ấn định thời gian thực hiện.
 • Thực hiện nghiên cứu hoặc thử nghiệm.
 • Chia sẻ kết quả và kiến thức thu được với đội ngũ.

Đối Tượng Sử Dụng

Spike có thể được sử dụng bởi bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ phát triển Scrum, bao gồm cả Scrum Master, Nhà phát triển, và Chủ sản phẩm. Mục tiêu chính là giảm thiểu rủi ro, tăng cường sự hiểu biết, và đảm bảo rằng mọi người đều có đủ thông tin để đưa ra quyết định chính xác về các công việc sắp tới.

What Are Cross-Functional Teams and How to Build One?

Đọc thêm bài về các thành viên trong Scrum: Cross Funtional trong team Agile

Kết Luận

Spike trong Scrum đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đội ngũ phát triển đối mặt với những thách thức không chắc chắn, khám phá công nghệ mới, và cung cấp các ước lượng chính xác hơn cho các công việc phức tạp.

Sử dụng Spike trong Scrum mang lại tiềm năng lớn trong việc giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiểu biết về công nghệ mới hoặc yêu cầu dự án, và cải thiện độ chính xác của ước lượng công việc. Tuy nhiên, nếu không được quản lý cẩn thận, Spike có thể dẫn đến việc lạc hướng so với mục tiêu dự án, tiêu tốn thời gian và nguồn lực không cần thiết, hoặc tạo ra sự phụ thuộc vào kết quả không chắc chắn. Do đó, việc cân nhắc kỹ lưỡng về mục đích, phạm vi, và thời gian dành cho Spike là rất quan trọng để tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro.

Hãy follow ScrumPass trên fanpage Facebook, Blog ScrumPass để đón đọc các bài viết tiếp theo nhé.