fbpx

Sử dụng Burndown Chart hiệu quả

Sử dụng Burndown Chart hiệu quả

Giới thiệu Burndown Chart

Burndown Chart là một công cụ quan trọng được sử dụng rộng rãi trong Agile và Scrum để theo dõi tiến độ công việc trong dự án cũng như phát triển sản phẩm. Đây là một biểu đồ đơn giản nhưng mạnh mẽ, thể hiện khối lượng công việc đã hoàn thành theo thời gian, thường được biểu diễn trên trục ngang là thời gian và trục dọc là công việc còn lại.

Lợi ích của sử dụng Burndown Chart

Sử dụng Burndown Chart mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong quản lý dự án Agile và Scrum:

Burndown Charts: What You Need to Know

1. Minh bạch và Sự Hiểu Biết

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của Burndown Chart là tạo ra sự minh bạch trong dự án. Biểu đồ này giúp tất cả các thành viên trong đội ngũ dự án hiểu rõ tiến trình công việc. Bằng cách đánh giá biểu đồ, mọi người có thể thấy mức độ hoàn thành của công việc và tiến trình tổng thể của dự án. Điều này tạo ra sự hiểu biết chung và đảm bảo rằng mọi người đều hướng về mục tiêu chung.

2. Dự Đoán Tiến Độ Chính Xác

Burndown Chart cho phép dự đoán tiến độ của dự án một cách chính xác. Dựa trên xu hướng tiêu thụ công việc trong quá khứ, bạn có thể ước tính thời gian còn lại cho dự án. Điều này giúp quản lý và nhóm dự án lên kế hoạch và đưa ra các quyết định dựa trên thông tin thực tế, chứ không phải dự đoán suông.

3. Phát Hiện Sớm Vấn Đề

Burndown Chart là một công cụ hữu ích để phát hiện sớm các vấn đề trong dự án. Nếu đường biểu đồ bắt đầu biến đổi khỏi mô hình mong đợi, đội ngũ có thể phát hiện vấn đề và thực hiện hành động điều chỉnh kịp thời. Điều này giúp tránh được các rủi ro và trễ tiến độ.

4. Quản Lý Tài Nguyên Hiệu Quả

Burndown Chart giúp quản lý tài nguyên một cách hiệu quả hơn. Dựa trên biểu đồ, bạn có thể xác định khi nào cần tăng cường tài nguyên hoặc điều chỉnh phân phối công việc để đảm bảo rằng dự án được thực hiện một cách hiệu quả nhất.

5. Tăng Sự Tập Trung

Các thành viên trong đội ngũ dự án có thể tập trung vào công việc còn lại thay vì phải lo lắng về tiến độ tổng thể của dự án. Burndown Chart giúp họ thấy được rằng dự án đang tiến triển theo kế hoạch và họ có thể tập trung vào việc hoàn thành công việc của mình.

Cách sử dụng Burndown Chart

How To Elevate Your Agile Processes with Burndown Charts

Bước 1: Chuẩn bị Dữ Liệu

Trước khi bạn có thể vẽ biểu đồ Burndown, bạn cần có dữ liệu. Điều này bao gồm danh sách các User Story hoặc các công việc cần hoàn thành trong dự án và ước tính thời gian hoặc điểm Story cho từng công việc.

Bước 2: Tạo Biểu Đồ

Để vẽ biểu đồ Burndown, bạn cần trục thời gian (thường theo tuần hoặc sprint) trên trục x và tổng số công việc còn lại trên trục y. Số lượng công việc còn lại thường được tính dựa trên số lượng công việc đã hoàn thành trong mỗi chu kỳ thời gian.

Bước 3: Xác định Mục Tiêu

Xác định mục tiêu hoàn thành của dự án trên biểu đồ. Điều này thường là một đường ngang hoặc một điểm trên biểu đồ, đại diện cho công việc hoàn thành 100% của dự án.

Bước 4: Theo Dõi Tiến Trình

Bắt đầu theo dõi tiến trình dự án. Mỗi ngày hoặc vào cuối mỗi chu kỳ, bạn cập nhật biểu đồ bằng cách:

  • Cập nhật công việc đã hoàn thành: Di chuyển điểm trên biểu đồ xuống dựa trên số lượng công việc đã hoàn thành trong khoảng thời gian đó.
  • Cập nhật công việc còn lại: Di chuyển điểm trên biểu đồ lên nếu còn công việc chưa hoàn thành hoặc không có thay đổi.

Bước 5: Theo Dõi Tích Cực

Theo dõi biểu đồ Burndown một cách tích cực. Nó sẽ cung cấp thông tin về tiến độ dự án và xem liệu bạn đang tiến triển theo kế hoạch hay không.

Các lưu ý khi sử dụng Burndown Chart

Burndown Chart | Jira Software Data Center and Server 9.11 | Atlassian  Documentation

1. Dữ liệu Chính Xác và Cập Nhật Đều Đặn

Biểu đồ Burndown chỉ mang tính hữu ích khi dữ liệu trên đó là chính xác và được cập nhật đều đặn. Đảm bảo rằng mọi người trong đội ngũ phát triển đều tham gia cập nhật tiến trình công việc hàng ngày hoặc vào cuối mỗi chu kỳ.

2. Xác Định Cách Ước Tính Công Việc Một Cách Rõ Ràng

Để cập nhật Burndown Chart, bạn cần biết cách ước tính công việc. Có nhiều phương pháp ước tính như sử dụng thời gian (giờ làm việc) hoặc điểm Story. Đảm bảo rằng cách ước tính này đã được định rõ cho cả đội và được áp dụng đồng nhất.

3. Lưu Ý về Tạo Ra “Scrummerfall”

Một sai lầm phổ biến khi sử dụng Burndown Chart là tạo ra tình trạng “Scrummerfall,” nghĩa là sự kết hợp không hợp lý giữa Scrum và Waterfall. Điều này thường xảy ra khi đội ngũ chỉ cập nhật công việc khi hoàn thành 100% chúng. Hãy nhớ cập nhật công việc thường xuyên, thậm chí nếu chúng vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện.

4. Không Hiện Thực Chuyển Đổi Tức Thì

Một số dự án có thể đòi hỏi thay đổi lớn trong tiến trình phát triển, và điều này có thể gây biến động lên biểu đồ Burndown. Tuy nhiên, bạn nên tránh hiện thực chuyển đổi tức thì lên biểu đồ mà không có thông báo và sự thỏa thuận của toàn bộ đội ngũ. Thay vì vậy, cân nhắc cách thực hiện chuyển đổi một cách dứt khoát và có kế hoạch.

5. Phát Hiện Sớm Vấn Đề và Hành Động

Burndown Chart là công cụ để phát hiện sớm vấn đề. Nếu đường biểu đồ bắt đầu lệch khỏi mô hình mong đợi, hãy hành động ngay lập tức. Đội ngũ và quản lý cần làm việc cùng nhau để xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp.

6. Không Dùng Biểu Đồ để Trừng Phạt

Cuối cùng, Burndown Chart không nên được sử dụng để trừng phạt đội ngũ phát triển. Thay vào đó, hãy sử dụng nó như một công cụ hợp tác để cải thiện tiến trình và đạt được mục tiêu dự án một cách cộng tác.

Nhớ rằng Burndown Chart là một công cụ hữu ích trong Agile và Scrum, nhưng cần được sử dụng một cách cân nhắc và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu để đạt được lợi ích tối đa.