fbpx

Tester

Kiểm thử phần mềm là gì? Ai làm kiểm thử phần mềm(tester)? Học gì để làm tester?

Kiểm thử phần mềm là một quá trình thực hiện các hoạt động nhằm đánh giá chất lượng của phần mềm và xác định xem phần mềm đó có đáp ứng được các yêu cầu đặt ra hay không. Bài viết có hướng dẫn học ISQTB để bạn đọc có nền tảng vững chắc khi làm tester.