fbpx

Design / Branding

Bước 1: Sử dụng bút Pernament và thước để kẻ Kanban Board hoặc Scrum Board Lưu ý: Bút khó xóa,…