fbpx

Mở rộng quy mô Agile

Các nhóm phát triển phần mềm đã chứng minh rằng việc triển khai các Agile framework như scrum và kanban, cho phép họ cung cấp giải pháp cho khách hàng nhanh hơn, dễ dự đoán hơn và mang lại cho họ khả năng phản ứng nhanh dựa trên thông tin mới. Việc triển khai nhanh nhẹn ở cấp độ nhóm cá nhân tương đối dễ dàng – lợi ích rõ ràng và nguồn lực dồi dào.

Nhưng thách thức thực sự là mở rộng nó qua nhiều nhóm trong một tổ chức lớn. Nói cách khác, triển khai Agile trên quy mô lớn.

Tại sao các công ty mở rộng quy mô Agile?

Ngày nay, các doanh nghiệp cần phải có khả năng thích ứng, ở quy mô doanh nghiệp, để duy trì tính cạnh tranh. Để làm như vậy: đáp ứng nhu cầu đang phát triển của khách hàng và làm hài lòng họ trong quá trình này, cung cấp các giải pháp linh hoạt / có thể tùy chỉnh, hỗ trợ các nhóm làm việc trên một mặt trận thống nhất, chuyển đổi tư duy để đặt công nghệ như một yếu tố thúc đẩy chiến lược và truyền cảm hứng cho các nhóm phần mềm và CNTT.

Nhưng nếu không có kế hoạch hoặc khuôn khổ rõ ràng, các công ty quản lý sự phụ thuộc giữa các nhóm và tập trung vào các mục tiêu kinh doanh phù hợp ngày càng khó khăn hơn. Kết quả là, điều này thường dẫn đến sự sụt giảm mức độ hài lòng của khách hàng, mất thị phần hoặc doanh thu, v.v.

Tất cả những điều này đang thúc đẩy các công ty đầu tư mạnh mẽ vào Agile – để nắm bắt những lợi ích của việc mở rộng các khuôn khổ nhanh mà nhóm phần mềm của họ có thể đã thấy hoặc để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường ngày nay. Nhưng mặc dù tất cả các doanh nghiệp lớn đều có thể đồng ý về sự cần thiết của việc mở rộng các khuôn khổ Agile, nhưng làm thế nào để làm điều đó và nó trông như thế nào lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Vậy, mở rộng quy mô Agile là gì ?

Mô hình mở rộng quy mô Agile là một sự chuyển đổi văn hóa, nơi con người, phương pháp và công cụ của doanh nghiệp cam kết cải thiện sự hợp tác và khả năng của tổ chức để thực thi theo chiến lược của mình.

Những thay đổi trên các lĩnh vực này sẽ giúp phân cấp việc ra quyết định, tạo ra sự minh bạch và liên kết cao hơn trong công việc, đồng thời tăng tốc độ ra thị trường, đồng thời mã hóa các giá trị của nhanh nhẹn vào DNA của tổ chức.

Các mô hình mở rộng quy mô Agile phổ biến

SAFe

Scaled Agile Framework® (SAFe®) là một tập hợp các mẫu quy trình tổ chức và công việc để triển khai các phương pháp thực hành Agileở quy mô doanh nghiệp. Nó được hình thành dựa trên ba khối kiến ​​thức cơ bản: phát triển phần mềm nhanh nhẹn, phát triển sản phẩm tinh gọn và tư duy hệ thống. SAFe thúc đẩy sự liên kết, cộng tác và phân phối trên số lượng lớn các nhóm Agile.

LeSS

LeSS về cơ bản là scrum thông thường được áp dụng cho phát triển quy mô lớn. LeSS dựa trên ý tưởng rằng các khuôn khổ mở rộng quy mô phải tối giản (tức là bao gồm ít quy tắc, vai trò và hiện vật hơn) để thúc đẩy thành công. Tuy nhiên, cả LeSS và SAFe đều chia sẻ một số mô hình chung: Scrum ở cấp độ nhóm, nhiều nhóm chia sẻ công việc tồn đọng, lập kế hoạch hợp tác giữa nhiều nhóm, cùng với các nguyên tắc chung về kéo và tự tổ chức mà bất kỳ nhóm Agile nhỏ hơn nào cũng có thể quen thuộc.

Spotify


Phương pháp tiếp cận của Spotify không phải là một framework, nhưng hoạt động linh hoạt của tổ chức này về cơ bản đã nổi lên như một freamework. Mô hình Spotify là một khuôn khổ tự chủ, do con người điều khiển để mở rộng quy mô Agile. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa và mạng lưới với nhiều nhóm trong một tổ chức phát triển sản phẩm.

Scrum @ Scale (S @ S)

Scrum@Scale framework diagram


Scrum @ Scale là một phần mở rộng của Scrum. Scrum @ Scale thường được áp dụng bởi các tổ chức đã triển khai thành công scrum ở cấp độ nhóm và đang tìm cách phổ biến nó trong toàn tổ chức. Mục tiêu chính là gắn kết các tổ chức đang phát triển xung quanh một nhóm mục tiêu chung và được chia sẻ. Việc điều phối được quản lý thông qua một Scrum of Scrums, bao gồm các Scrum Master và PO từ mỗi nhóm.

Nguyên tắc cần thiết để thực hành nhanh nhẹn trên quy mô lớn


Mặc dù không có bất kỳ cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả để mở rộng Agiler, nhưng có bảy nguyên tắc thiết yếu để thực hành Agile trên quy mô lớn. Những nguyên tắc này là “phải có”, nghĩa là, gần như không thể thành công nếu không có chúng.

Bất kể bạn định sử dụng một framework hay đơn giản là một số thực hành, hãy coi những điều dưới đây là nguyên tắc hướng dẫn cho tổ chức của bạn.

Xác định vai trò và thay đổi cơ cấu tổ chức
Tổ chức và phát triển lấy khách hàng làm trung tâm
Thực hành Agile / scrum và nhịp (cadence)
Thời gian đạt độ trưởng thành
Cải thiện các phụ thuộc
Con người, Lean và tư duy hệ thống

Vậy, bắt đầu từ đâu?


Mở rộng quy mô Agile không phải là dễ dàng và sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều! Hãy nhớ rằng “Mở rộng quy mô Agile” không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng là thực hiện hiệu quả chiến lược của bạn.

Tags: Agile Scale Scrum
Share: