fbpx

Agile và Scrum so với Waterfall: Agile thành công gấp 6 lần, giảm 1/4 chi phí và hoàn vốn nhanh hơn 10 lần!

Agile và Scrum so với Waterfall: Agile thành công gấp 6 lần, giảm 1/4 chi phí và hoàn vốn nhanh hơn 10 lần!

Standish Group đã xác nhận sự thành công đáng kinh ngạc và tiết kiệm chi phí của Agile so với waterfall.

Trong “Chaos Report  2015”, Standish nhận thấy rằng các dự án Agile lớn thành công gấp 6 lần so với các dự án waterfall.

Trong một báo cáo mới có tên The Money Pit, The Standish Group đã nghiên cứu hai dự án phần mềm lớn rất giống nhau, được thực hiện tại hai công ty, có quy mô rất giống nhau. Một dự án đã được thực hiện với Agile và một dự án với Waterfall. Kết quả đáng kinh ngạc mà họ tìm thấy:

  • Dự án Agile rẻ hơn 4 lần so với chi phí của dự án waterfall
  • Dự án Agile đã được “phân phối với sự hài lòng cao của người dùng”, trong khi dự án waterfall “có chức năng quan trọng,giá trị cao không được phân phối.”
  • Khoản hoàn vốn của Dự án Agile là “Vào cuối hai năm, chi phí đã được hoàn trả đầy đủ và người dùng rất thành thạo” trong khi tổ chức dùng waterfall ước tính khoản hoàn vốn của hệ thống sẽ “hòa vốn trong 20 năm”

Agile6X

Cũng cần lưu ý rằng một cuộc khảo sát từ Forrester Research cho thấy rằng trong số tất cả các công ty đang áp dụng Agile, khoảng 90% đang sử dụng Scrum.

 

Nguồn: Scrum.org

 

 

Tags: Agile Scrum
Share: