fbpx

Sprint là gì?

Sprint là gì?
23 Tháng Mười, 2022 Kiến thức Agile Blog Kiến thức Scrum

Sprint là một khoảng thời gian ngắn, được tính theo thời gian khi một nhóm scrum làm việc để hoàn thành một lượng công việc đã định. Sprint là trung tâm của các phương pháp luận linh hoạt và linh hoạt, và chạy Sprint đúng cách sẽ giúp nhóm của bạn vận hành phần mềm tốt hơn mà ít phải đau đầu hơn.

Nhiều người cho rằng Scrum Sprint với phát triển phần mềm theo Agile, đến nỗi Scrum và Agile thường được cho là giống nhau. Thực tế không phải như vậy. Agile là một tập hợp các nguyên tắc và Scrum là một khuôn khổ để hoàn thành công việc.

Nhiều điểm tương đồng giữa các giá trị Agile và quy trình Scrum dẫn đến một liên kết công bằng. Sprint giúp các nhóm tuân theo nguyên tắc nhanh nhẹn là “cung cấp phần mềm hoạt động thường xuyên”, cũng như đúng giá trị của việc “đáp ứng với sự thay đổi so với việc tuân theo một kế hoạch”. Các giá trị Scrum: tính minh bạch, kiểm tra và thích ứng là bổ sung cho Agile và trọng tâm của khái niệm Sprint.

How to plan and execute scrum sprints

Diagram showing the steps of a scrum sprint: sprint planning, daily scrum, sprint review, and sprint retro

Lập kế hoạch Sprint là một sự kiện hợp tác trong đó nhóm trả lời hai câu hỏi cơ bản: Công việc nào có thể hoàn thành trong sprint này và công việc đã chọn sẽ được hoàn thành như thế nào?

Lựa chọn các hạng mục công việc phù hợp cho sprint là một công việc giữa PO, Scrum Master và Developers. PO thảo luận về sprint goal cần đạt được và các Backlog Item mà sau khi hoàn thành, sẽ đạt được sprint goal.

Sau đó, nhóm lập một kế hoạch về cách họ sẽ xây dựng các Backlog Items và hoàn thành chúng trước khi kết thúc Sprint. Các hạng mục công việc đã chọn và kế hoạch làm thế nào để hoàn thành chúng được gọi là Sprint Backlog Items. Khi kết thúc Sprint Planning, nhóm đã sẵn sàng bắt đầu công việc đối với sprint backlog, lấy các mục từ backlog đến “Đang tiến hành” và “Hoàn thành”.

Trong thời gian Sprint, nhóm sẽ kiểm tra trong Daily Scrum về việc công việc đang tiến triển như thế nào. Mục tiêu của cuộc họp này là chỉ ra bất kỳ yếu tố cản trở và thách thức nào có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện mục tiêu nước rút của các nhóm. Sau khi chạy Sprint, nhóm thể hiện những gì họ đã hoàn thành trong quá trình Spritn Review. Đây là cơ hội để nhóm của bạn giới thiệu công việc của họ với các bên liên quan và đồng đội.

Share: