fbpx

PSM 1

Professional Scrum MasterTM (PSM) là một khóa học 4 ngày bao gồm các nguyên tắc và lý thuyết quy trình (thực nghiệm) làm nền tảng cho khung Scrum và vai trò của Scrum Master trong đó. Khóa học này là sự kết hợp giữa hướng dẫn và các bài tập dựa trên nhóm, đồng thời dạy những gì cốt lõi của Scrum và Agile. Khóa học cũng bao gồm việc tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Professional Scrum Master I (PSM I) chuyên nghiệp được công nhận trên toàn cầu.

Ai nên tham gia

  • Scrum Master đạt mục tiêu lấy chứng chỉ
  • Cá nhân làm về IT và có mong muốn trở thành Scrum Master chuyên nghiệp.
  • Cá nhân muốn tiếp cận phương pháp làm việc mới, hiệu quả
  • Người đứng đầu, quản lý muốn thay đổi tổ chức

Những gì bạn sẽ học

  • Các nguyên tắc Scrum và kinh nghiệm triển khai
  • Học viên sẽ được làm việc trên các trường hợp thực tế với các bạn học khác.
  • Thảo luận và thực hành dựa trên các trường hợp thực tế.
  • Chứng chỉ Scrum Master chuyên nghiệp

Tất cả những người tham gia hoàn thành khóa học Professional Scrum Master sẽ nhận được mật khẩu để thực hiện bài đánh giá Professional Scrum Master I (PSM I). Những người tham gia lớp PSM thử đánh giá PSM I trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được mật khẩu miễn phí và không đạt ít nhất 85% sẽ được cấp lần thứ hai mà không mất thêm phí.