fbpx

PMI’s Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

PMI’s Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Phân loại

Luyện thi

Bộ đề thi PMI-ACP

Bộ đề thi dành cho Project Manager (PMI-ACP™) được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá chứng chỉ PMI-ACP™ từ PMI.

Danh mục câu hỏi

Agile Principles and Mindset Value-driven Delivery
Stakeholder Engagement Team Performance
Adaptive Planning Problem Detection and Resolution
Continuous Improvement Value Driven
Process Improvement