fbpx

Lịch sử của Scrum

Lịch sử của Scrum
24 Tháng Ba, 2021 Kiến thức Scrum

Việc triển khai Scrum đầy đủ đầu tiên xảy ra vào năm 1993 khi Jeff Sutherland, John Scumniotales và Jeff McKenna triển khai Scrum tại Easel Corporation. Họ lấy cảm hứng từ bài báo kinh điển của HBR năm 1986 “Trò chơi phát triển sản phẩm mới”, trong đó Takeuchi và Nonaka đã so sánh một cách tiếp cận toàn diện mới để đổi mới với môn thể thao bóng bầu dục, nơi cả đội “cố gắng đi đến khoảng cách một đơn vị, chuyền bóng qua lại ”.

Năm 1995, Jeff Sutherland và Ken Schwaber cùng trình bày một bài báo, “Quy trình phát triển SCRUM”, tại Hội nghị Lập trình hướng đối tượng, Hệ thống, Ngôn ngữ & Ứng dụng (OOPSLA) ‘95 ở Austin, Texas

Năm 2001, Sutherland, Schwaber và mười lăm đồng nghiệp đã cùng nhau ở Snowbird, Utah, và soạn thảo Tuyên ngôn Agile, trở thành lời kêu gọi hành động cho các nhà phát triển phần mềm trên toàn cầu theo đuổi một cách tạo phần mềm hoàn toàn khác. Kể từ đó, Sutherland, Schwaber và một cộng đồng ngày càng phát triển của những người thực hành Scrum đã tiếp tục tạo ra hàng chục nghìn nhóm có hiệu suất cao trong các công ty trên toàn thế giới. Mike Cohn đã có những đóng góp quan trọng khác cho các phương pháp thực hành Scrum với việc phát triển các user story như một công cụ để mô tả các mục tiêu công việc hướng đến khách hàng, cùng với việc phát triển các story point như một cách đo lường khối lượng công việc và tốc độ của các nhóm.

Scrum hiện đã hơn 25 tuổi và việc sử dụng nó tiếp tục phát triển. Bây giờ Scrum được sử dụng rộng rãi bên ngoài phát triển phần mềm. Nó đang thay đổi thế giới công việc tốt hơn! 

Share: