fbpx

Huấn luyện cá nhân

Coaching Scrum Master/Product Owner

Để thành công với chuyển đổi Agile, bạn phải có các Scrum Master/PO thực sự có năng lực, chứ không chỉ những người có chứng chỉ.
Với chương trình cố vấn này, các Scrum Master và PO sẽ có khả năng không chỉ nâng cao khả năng phát triển phầm mềm mà còn xây dựng các nhóm có hiệu suất cao. Mỗi SM/PO có những điểm mạnh và tham vọng khác nhau. Chúng tôi phát triển một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh cho từng SM/PO để phát huy hết khả năng của mỗi người.

Mục tiêu:
• Giúp học viên có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường thực tế
• Học viên tự tin trong việc phát triển đội nhóm của mình
Nội dung chương trình
• Huấn luyện viên đồng hành giải quyết các vấn đề học viên đang gặp phải
• Cố vấn quy trình, tinh chỉnh phong cách làm việc
• Tư vấn lộ trình nghề nghiệp
• Cung cấp, hướng dẫn các Agile tool để nâng cao hiệu suất làm việc