fbpx

Hợp đồng khi tiến hành dự án với mô hình Agile

Hợp đồng khi tiến hành dự án với mô hình Agile
13 Tháng Tư, 2021 Kiến thức Agile

Hợp đồng Agile là một mô hình hợp đồng được thỏa thuận bởi các nhà cung cấp và khách hàng của các dự án CNTT phát triển phần mềm sử dụng các phương pháp Agile.

Loại hợp đồng này khác với các hợp đồng  cố định truyền thống ở chỗ các hợp đồng cố định thường yêu cầu mô tả trước chi tiết và chính xác về đối tượng của hợp đồng. Hợp đồng cố định nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro tiềm tàng do những thay đổi không thể đoán trước. Ngược lại, các hợp đồng Agile chỉ đơn giản là yêu cầu mô tả chung về toàn bộ dự án thay vì mô tả chi tiết.

Trong hợp đồng Agile, nhà cung cấp và khách hàng cùng xác định các giả định chung của họ về giá trị kinh doanh, rủi ro thực hiện, chi phí (nỗ lực) và chi phí. Trên cơ sở các giả định này, một phạm vi giá được thỏa thuận nhưng chưa có tính ràng buộc hợp đồng. Tiếp theo là giai đoạn check point, trong đó việc triển khai dự án thực sự bắt đầu. Vào cuối giai đoạn này, cả hai bên đều so sánh các phát hiện thực nghiệm với các giả định ban đầu của họ. Sau đó, họ cùng nhau quyết định việc thực hiện toàn bộ dự án và ấn định các điều kiện mà các thay đổi được phép xảy ra.

Các khía cạnh khác của hợp đồng Agile là chia sẻ rủi ro (cả hai bên chia đều các chi phí bổ sung cho những thay đổi bất ngờ cho nhau) hoặc tùy chọn của một trong hai bên rời khỏi hợp đồng ở bất kỳ giai đoạn nào (điểm thoát).

Các loại hợp đồng:

T&M

Các hợp đồng T&M có giới hạn hoạt động theo các hợp đồng T&M truyền thống. Tuy nhiên, có một giới hạn trên về số tiền khách hàng sẽ phải trả. Bằng cách này, các nhà cung cấp được hưởng lợi với việc thay đổi khung thời gian sớm trong khi khách hàng chỉ phải trả trước cho đến khi đạt đến giới hạn chi phí giới hạn.

Hợp đồng chi phí mục tiêu

Trong hợp đồng chi phí mục tiêu, các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận giá cuối cùng trong quá trình thương lượng. Những hợp đồng này cho phép tiết kiệm chi phí cho cả hai bên nếu hợp đồng chạy dưới ngân sách, nhưng cũng cho phép cả hai bên phải đối mặt với chi phí bổ sung nếu hợp đồng vượt quá ngân sách.

Hợp đồng giao hàng 

Hợp đồng giao hàng gia tăng cho phép khách hàng xem xét hợp đồng tại các điểm được chỉ định trong vòng đời hợp đồng. Những điểm này được thương lượng thành hợp đồng và cho phép khách hàng thực hiện thay đổi, tiếp tục hoặc chấm dứt dự án.

 

Share: