fbpx

Professional Scrum Master II (PSM-II)

Professional Scrum Master II (PSM-II)

Phân loại

Luyện thi

Bộ đề thi Professional Scrum Master II (PSM-II)

Bộ đề thi dành cho Scrum Master (PSM II ™) được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá chứng chỉ PSM II ™ từ Scrum.org.

Tính năng

Danh mục câu hỏi

Done Empiricism
Leadership Styles Events
Coaching & Mentoring Stakeholders & Customers
Self-Managing Teams Accountabilities
Scrum Values Managing Technical Risk
Organizational Design & Culture Product Backlog Management
Facilitation Artifacts