fbpx

Một vài lời khuyên về teamwork và meetings trong Scrum

Một vài lời khuyên về teamwork và meetings trong Scrum
24 Tháng Ba, 2021 Kiến thức Scrum

1. Tổ chức workshops với stakeholders để có tầm nhìn sản phẩm

Product backlog là một trong những artifact quan trọng nhất trong Scrum. Về cơ bản, nó ghi lại tầm nhìn sản phẩm của các bên liên quan. Làm việc với các stakeholder về product backlog sẽ mang lại nhiều lợi ích. Điều này có thể xảy ra ngay cả trước khi ký hợp đồng. Trong quá trình đàm phán về product backlog, nhóm sẽ hiểu rõ hơn về các bên liên quan khi họ cùng nhau sắp xếp tầm nhìn và đi đến sự hiểu biết lẫn nhau về sản phẩm trong tương lai.

2. Mời stakeholders đến một vài Scrum meetings

Stakeholders và product owners nên tham dự vào một vài Scrum meetings. Điều này cho phép các bên liên quan được tham gia đầy đủ cách tổ chức các cuộc họp và hiểu cách nhóm giao tiếp từ bên trong. Ví dụ, các bên liên quan có thể đánh giá các kỹ thuật lập kế hoạch và nghe các cuộc thảo luận về kết quả công việc trong quá trình đánh giá sprint. Nhóm có thể nhận được phản hồi về việc phát triển sản phẩm.

3. Đừng tách nhóm đã có từ lâu

Nếu nhóm đã làm việc trong một thời gian dài cho các dự án trước đó, thì việc tập hợp lại họ cho một dự án mới sẽ không phải là ý tưởng tốt. Những người này đã học cách làm việc và khả năng của nhau.

4. Đừng bỏ qua team building

Bản thân các hoạt động xây dựng nhóm đều quan trọng. Giá trị của chúng tăng lên đáng kể nếu bạn phải tập hợp một nhóm cho một dự án mới từ đầu. Xây dựng nhóm không chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện và Scrum events.

Một cách xây dựng nhóm là: Hình thành và làm rõ các vai trò và quy trình → Thiết lập quy trình ra quyết định → Tối ưu hóa các mối quan hệ đã thiết lập → Thực hiện thành công và đạt được kết quả.

5. Đứng khi daily meetings

Daily meetings còn được gọi là stand-ups vì mọi người phải đứng khi họp (trừ khi không có khả năng). Ý tưởng cốt lõi của cách tiếp cận như vậy là giữ cho cuộc họp ngắn gọn. Bất kỳ cuộc họp nào có thể kéo dài hàng giờ khi mọi người đang ngồi thoải mái và nói chuyện. Do đó, những cuộc họp như vậy thường mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết. Với các cuộc họp trực tiếp, khi mọi người đứng và nói chuyện, chắc chắn sẽ mất ít thời gian hơn.

 

 

Share: