fbpx

Làm cho các sự kiện Scrum của bạn trở nên tinh gọn

Làm cho các sự kiện Scrum của bạn trở nên tinh gọn
21 Tháng Sáu, 2022 Blog Kiến thức Scrum

Scrum Guide 2020 đã đề cập đến Scrum được thành lập dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm và tư duy tinh gọn.

“Tư duy tinh gọn giúp giảm lãng phí và tập trung vào những yếu tố cần thiết”.

“Loại bỏ tình trạng lãng phí” là nguyên tắc đầu tiên trong số bảy nguyên tắc Lean (Lean principles) tập trung vào việc loại bỏ bất kỳ thứ gì không tạo thêm giá trị cho khách hàng.

Trong khi Scrum Event đã loại bỏ những lãng phí như việc thực hiện các cuộc họp không cần thiết, nhưng đôi khi những thứ lãng phí, không cần thiết khác lại xuất hiện trong những Scrum Event này.

Trong bài viết này, chúng ta hãy lấy Daily Scrum làm ví dụ để giúp hiểu, xác định và loại bỏ 8 vấn đề gây lãng phí sau đây:

  • Lỗi sai: Các thành viên có đang chia sẻ những thông tin thực sự có ý nghĩa hay không? Hay chúng ta đang che giấu những gì đang diễn ra và những khó khăn thực sự phải giải quyết?
  • Sản xuất thừa: Chúng ta có đang chia sẻ tiến độ hàng ngày để đạt được Sprint Goal không? Họ có đang lập kế hoạch hành động cho những ngày làm việc tiếp theo không? 
  • Sự chờ đợi: Tất cả các thành viên có tham gia đúng giờ không? Liệu họ có nhận ra rằng việc không tham gia đúng giờ sẽ làm giảm đi sự tôn trọng đối với việc cam kết cộng tác và thời gian của các nhà phát triển không? Những thành viên khác có quy trách nhiệm cho các thành viên thường xuyên đến muộn không?
  • Tài năng không được tận dụng: Có phải mọi người đều có cơ hội và mọi người đều được biết đến nó? Chúng ta có nhận ra rằng việc không để mọi thành viên được tham gia sẽ hạn chế khả năng tự quản lý, giảm khả năng giao tiếp, cản trở việc ra quyết định và khiến Daily Scrum không hiệu quả không?
  • Truyền tải: Liệu rằng các cập nhật có được chia sẻ với các thành viên qua các kênh khác nhau như email, bảng,… không? Scrum Master có trở thành người ghi chép cập nhật ở trên Team’s board không?
  • Những vấn đề còn sót lại: Những trở ngại và khó khăn của ngày hôm trước đã được giải quyết hay chưa? Hay chúng vẫn chồng chất như những thách thức mang tính hệ thống và không ai có đủ can đảm để giải quyết những thách thức đó?
  • Vấn đề di chuyển: Chúng ta có đang tổ chức Daily Scrum ở những nơi khác nhau vào mỗi ngày làm việc không? Các thành viên có phải đi lại quá xa để tham dự Daily Scrum không?
  • Xử lý vượt mức: Liệu rằng Status Report đã được chuẩn bị cho Ban quản lý chưa? Ở cuộc thảo luận chi tiết chúng ta có thấy được các nhà phát triển không cùng cộng tác thường xuyên mà họ chỉ dự họp trong Daily Scrum hay không?

Bây giờ bạn đã có ý tưởng về những điều lãng phí cần tìm kiếm trong các buổi Daily Scrum tiếp theo của mình, hãy tự mình thử tìm kiếm trong các sự kiện khác trong Scrum.

Link bài gốc: https://www.scrum.org/resources/blog/making-your-scrum-events-lean-identifying-wastes