fbpx

Cách xây dựng một đội Agile

13 Tháng Mười Một, 2022 Kiến thức Agile

Khám phá động lực, văn hóa và sự cộng tác của nhóm agile và xây dựng một nhóm tuyệt vời

Xây dựng đội của bạn

Làm việc nhóm là điều cần thiết để cung cấp phần mềm tuyệt vời và các đội agile tuyệt vời là hiện thân của “chúng tôi” chứ không phải là “Tôi.” Mặc dù chia sẻ các giá trị chung, không có công thức nào cho một đội agile hoàn hảo. Một số triển khai scrum trong khi những người khác sử dụng kanban.

Xây dựng dựa trên một nền tảng vững chắc

Một khi đội đã thành lập, điều quan trọng cần nhớ là các đội nhanh nhẹn giống như các cá nhân: họ cần thời gian để phát triển. Các nhà lý thuyết nhanh nhẹn thường trích dẫn “các giai đoạn phát triển nhóm” của Tuckman. Các nhóm nhanh nhẹn trải qua bốn giai đoạn chính khi họ phát triển.

Sau khi một nhóm đạt đến giai đoạn performing, sự phát triển thực sự trở nên tuyệt vời. Các thành viên tin tưởng lẫn nhau, hiểu điểm mạnh của nhau và sử dụng sự hiểu biết đó để tối ưu hóa cách họ xây dựng phần mềm. Khi thay đổi được đưa ra (tuyển dụng mới, nhân viên rời đi, v.v.), nhóm sẽ quay trở lại giai đoạn hình thành khi có sự thay đổi.

Share: