fbpx

Account

PSM 1 / PSPO 1

800.000 VNĐ

  • Truy cập 2 tháng
  • Giảm 20 % cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Scrumpass

PSM 2 / PSPO 2

1.000.000 VNĐ

  • Truy cập 2 tháng
  • Giảm 20 % cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Scrumpass

PSM 1+2/PSPO 1+2

1.400.000 VNĐ

  • Truy cập 4 tháng
  • Giảm 20 % cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Scrumpass

PMI-ACP

2.000.000 VNĐ

  • Truy cập 2 tháng
  • Giảm 20% cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Scrumpass